Πολιτική Ακύρωσης – Επιστροφής Παραγγελίας

Λυπούμαστε αλλά επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται δεκτές λόγω ακύρωσης της παραγγελίας σας, εάν δεν θέλετε την αποστολή των λουλουδιών αυτά δεν θα στέλνονται. Αυτό συμβαίνει διότι θα έχει γίνει η προετοιμασία της παραγγελίας που περιλαμβάνει μη αναστρέψιμη τροποποίηση των λουλουδιών.

Λόγω της φύσης των προϊόντων, δεν γίνεται αποδεκτό το αίτημα υπαναχώρησης από την παραγγελία, επιστροφής ή αντικατάστασης, εφόσον αυτή έχει ήδη παραδοθεί στον παραλήπτη.

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της παραγγελίας με δική μας υπαιτιότητα τα χρήματα που διαθέσατε σας επιστρέφονται.

Ελαττωματικά προϊόντα:

Σε περίπτωση που η παραγγελία έχει εκτελεστεί εσφαλμένα από εμάς, όπως αποστολή ελαττωματικού προϊόντος ή κατεστραμμένης συσκευασίας ή διαφορετικού προϊόντος από αυτού της παραγγελίας σας, τότε δικαιούστε την αντικατάσταση του προϊόντος χωρίς δική σας επιβάρυνση.

Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ποιότητα , και στην περίπτωση που δεν είναι ικανοποιημένος, δικαιούται να αρνηθεί την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στο διανομέα, αναγγέλλοντας την δυσαρέσκεια του  . Σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής, ο πελάτης χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα υποχρεούται σε σύντομο χρονικό διάστημα να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με νέο. Σε περίπτωση απλής παράδοσης του είδους όχι σε φυσικό πρόσωπο, θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη κατάσταση εξωτερικά και χωρίς αισθητά ελαττώματα.